Pošlete nám své CV

Nenašli jste vhodnou pracovní pozici? Zašlete nám svůj životopis a my Vás budeme kontaktovat, jakmile se objeví ta pravá pozice pro vás.

Ochrana osobních údajů

LAD.CZ s.r.o se zavazuje, že bude zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu se zákony České republiky.

Vaše osobní data využíváme podle potřeby:

- pro vytvoření a udržení zaměstnaneckého nebo pracovního poměru s vámi,
- pro vyhodnocení Vaší vhodnosti pro pozici,
- pro osobní rozvoj a za účelem výběru a ohodnocení,
- abychom vás mohli informovat o službách, které poskytujeme.

Prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a souhlasím s tím, aby společnost LAD.CZ, s.r.o. se sídlem A. Barcala 404, 370 05 České Budějovice, IČ:26091356, zpracovávala mnou poskytnutá osobní data a údaje pro účely výběrového řízení při obsazování pozice na kterou jsem poslal/a životopis nebo za účelem registrace do interní databáze, a to výlučně v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Dále souhlasím s tím, aby tyto údaje výše uvedená společnost uchovávala nejdéle po dobu 1 roku a využila je pouze v rozsahu pro personální účely nebo zasílání vhodných nabídek zaměstnání.


Dále prohlašuji, že si jsem vědom svých oprávnění, zejména:

-    právo požadovat od správce údajů přístup ke svým osobním údajům,
-    právo požadovat opravu svých osobních údajů, v případě jejich nepřesnosti či nesprávnosti,
-    právo požadovat výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování,
-    právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
-    právo na přenositelnost svých osobních údajů,
-    právo udělený souhlas kdykoliv odvolat, čímž však nebude dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,
-    právo podat stížnost proti procesu zpracování osobních údajů správcem k dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Správce je oprávněn svoji politiku ochrany osobních údajů pozměnit tak, aby odrážela její aktuální přístup k ochraně osobních údajů. V případě takové změny o ní bude uchazeč o zaměstnání vyrozuměn.

Společnost LAD.CZ s.r.o. prohlašuje, že získané osobní údaje poskytnuté životopisem budou použity pouze v rozsahu určeného pro výběrová řízení při vyhledávání uchazečů o zaměstnání. Dále prohlašujeme, že údaje uchováme v databázi nejdéle po dobu 1 roku ode dne převzetí životopisu.

Písemné odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním údajů zasílejte do sídla společnosti formou doporučeného dopisu nebo mailem na info@ladcz.cz. Vaše ochrana údajů je zajištěna zákonem o Ochraně osobních údajů a směrnicemi Rady EU.

Aktuality

Říční lodní sezóna 2021 zimní sezóna
Zimní sezóna na říčních lodích se blíží. Pokud máte zájem o práci na říčních výletních lodích, tak se neváhejte registrovat. Nástup od 22.11.2021. V případě zájmu pište. Těšíme se na Vás.

Buďte s námi v kontaktu.
...... a dostávejte informace o pracovních nabídkách jako první. Chcete-li být v každodenním kontaktu a vědět co se chystá, staňte se našimi fanoušky na facebooku nebo twitteru. Přihlašte se jako fanoušci a dostávejte obsah, který nikde jinde nenajdete.